Studio TingvollCopyright © 1997

Sort/hvitt strektegninger

Oppdragsgiver: Autografene Kommunikasjon AS.
Arbeidsoppdrag: Serietyper til teknisk tidsskrift.
Teknikk: Tusjpenn.


LUKK VINDU